2.03.2017

Eksempel på en case: Helsefagarbeider, pleieplan

Eksempel på en case.

Personalia:
Kari Nordmann er født i 1952, og pensjonert lege. Hun er enke og har tre voksne barn. De bor alle ett godt stykke fra Oslo. Kari har ett godt nettverk av venner som besøker henne jevnlig, og hun er ofte med barna på tur, og også på besøk hos dem.
Aktuell livssituasjon
Kari har vært på langtidsavdeling siden desember 2010. Hun har Huntingtons sykdom, som gir ufrivillige bevegelser i hele kroppen, samt nedsatt balanse og forandringer i hjernen. Hun ønsker egentlig å bo hjemme, men det er for risikabelt med hennes store hjelpebehov, fare for fall og skader samt brannfare etc.
Hun har nok manglende innsikt i egen situasjon og hjelpebehov, men er eller klar og orientert.
Fysiske forhold/ sykdom:
Hoveddiagnose Hungtingtons sykdom
-Går selv med rullator, bruker rullestol hvis hun er trøtt og ved lengre avstander.
-I fare for å bli undervektig, og trenger fokus på ernæring
-Tannproblematikk. Stadig betennelser i tenner og tannkjøtt
-Trenger litt hjelp og assistanse i morgenstell
-Noe uttydelig og svak tale, men fullt mulig å kommunisere med henne.
-I perioder: plaget av eksem.
Psykiske og sosiale behov:
Kan være deprimert over egen situasjon i perioder.
Mangler god nok innsikt i sitt eget hjelpebehov, og må oppmuntres til å ta imot hjelp. Dette kan gjøre at hun blir fortvilt over å måtte være her, og hun føler seg "feilplassert" blant gamle.
Er forholdsvis ung, og ønsker å delta på aktiviteter som andre på samme alder.
Sover nokså lenge om morgenen, og liker å se på TV.
Er svært glad i å delta på aktiviteter i avdelingen, som matlaging, oppvask, etc.
Er også glad i å være ute, og ta turer til byen.
Hun har godt datakunskaper.
Aktuelle observasjoner
Det er viktig og ta utgangspunkt i selve casen.


Spørsmål som skal besvares:
1. Hva legger du i begrepet et sunt kosthold?
2. Forklar hva du mener en viktig i en god Kommunikasjon.
3. Hva menes med tverrfaglig samarbeid?
4. Hva legger du i brukermedvirkning?
Jeg var jo uheldig noen dager ved at ting ikke gikk som planlagt, og konsentrasjonen min var ikke helt på topp. Dette merket sensorene mine og jeg fortalte at jeg har AD/HD så jeg sliter. Jeg ble kjempe lei meg og redd for at jeg skulle stryke, for det mange sliter med er å få satt ord på hva man kan og vise alt man kan når noen står å ser på. Men siden jeg ikke hadde fortalt dette på forhånd var det ikke noe de kunne ta stilling til i det hele tatt. Men jeg besto fagprøven uten særskilt tilrettelegging. Det er jeg ganske stolt av! Jeg har kommet meg igjennom alt i min faglige erfaring uten tilrettelegging.
De så heldigvis at dette er et yrke jeg brenner for og et fag jeg er trygg på. Men såklart har jeg utrolig mye igjen å lære!

Men veiledere har mye og si, og jeg har hatt de beste av de beste for å si det sånn. Helt fra starten har de hjulpet meg utrolig masse, og de har virkelig pushet meg til jeg har funnet ut rette svaret om dere skjønner! Jeg trenger noen som presser meg til å vise hva jeg kan, og sånne folk har jeg hatt rundt meg hele livet, heldigvis.


Du må ikke tenke at det viktigste er at veilederen din godkjenner målet du skriver og leverer, det viktigste er at det er korte presise svar så DU får nytte av det til fagprøven. Du bør prøve å skrive så kort og utfyllende som mulig. Det er DU som er i fokus oppe i det hele, det må du huske. Permen skal være en ressurs til fagprøven og alt du gjør er faktisk forberedelse til fagprøven!
Så jeg tenker at desto flere ting du har å "henge knaggene på" desto bedre er det, for det kan være et tungt stoff. Derfor har jeg fått utrolig mye ut av å pugge og ta opp ting muntlig og ikke bare på papiret.


Det er et mål som er i læreplan som veldig mange sliter med å forstå, og jeg tenkte kanskje å hjelpe noen her. Det er faktisk snakk om å fjerne dette målet også, for det er så mange som missforstår det og ikke klarer å sette ord på hva det betyr.
Her er målet og svarene hvertfall:
"Gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere."
Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige medarbeidere som har fått og grepet retten til å beslutte på områder der de er kompetente.
Det dreier seg om innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon.
Myndiggjort medarbeider:
Kjennetegn ved myndiggjorte medarbeidere
opptrer i et arbeidsmiljø preget av tillit, trygghet, trivsel og toleranse, med en åpen og inkluderende kommunikasjon
opplever høyt faglig fokus på arbeidsplassen og har god mulighet til kompetanseutvikling* tar initiativ og ansvar, og er bevisst egne kvaliteter
har en inkluderende, støttende og tydelig leder.
opplever kommunikasjonen mellom nærmeste leder og ansatte som god vet hvilke krav som stilles til arbeidstakernt opplever at brukernes ønsker blir kommunisert og gjort noe med har klar formening om hva en "god nok" tjeneste er.
Ikke myndiggjort medarbeider:
vanskelig å komme med kritikk om forhold på arbeidsplassen
opplever manglende fora til å diskutere "sine" saker
opplever at det blir stille når lederen er til stede
mener folk blir baksnakket dersom de sier sin mening
unngår å ta opp saker i frykt for represalier
Men noe av det alle viktigste med fagprøven er rett og slett målene, permen og at du begrunner absolutt alt du gjør.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar